Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Koronatiltak i Evenes kommune

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

koronavirusEvenes kommune retter seg etter de nasjonale rådene som idag ble gitt for å begrense spredning av Koronavirus. 

Tiltak skole, barnehage og SFO:
Fra klokken 18:00 i dag vil Evenes skole, SFO, samt Liland og Bogen barnehager stenge, med unntak for barn som har foreldre/ foresatte i nøkkelroller i samfunnet. Helsedirektoratet har definert nøkkelrollene her. Det arbeides nå med å gi ut mer informasjon til foreldre/foresatte i skole og barnehager, og dette vil komme i løpet av kvelden. Disse tiltakene gjelder inntil annen beskjed gis.å

Besøksforbud på Evenes omsorgssenter inkl omsorgsboliger:
Kriseledelsen har besluttet at Evenes omsorgssenter og våre omsorgsboliger er stengt for besøkende. Kun ansatte som skal på vakt har adgang. Dersom du har spørsmål, kan du ringe:
Evenes omsorgssenter tlf 90937835 eller 95448107 (leder).
Omsorgsbolig miljøtjenesten: tlf 917 78908
Omsorgsbolig Bjellgamveien: tlf 901 23746

Kommunale helse og omsorgstjenester:
Middagsombringing utgår fra 16.03.20. Personer som har vedtak på dette, anmodes om å gå til innkjøp av alternativer fra dagligvarebutikken. Dersom du trenger hjelp til dette, kan du kontakte hjemmetjenesten tlf 901 23746.
Helse- og omsorgstjenesten vil nå gå gjennom våre tjenestetilbud og prioritere det mest nødvendige. Dette betyr at enkelte tjenester blir redusert eller kan opphøre. Du vil bli kontaktet om dette hvis det gjelder deg. 

Forbud mot reiser for helsepersonell:
Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Reiser
Helsedirektoratet oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands) Alle som kommer fra reiser utenom Norden skal i karantene i 14 dager uavhengig av om du har symtpomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft fra 27.februar. 

Ansatte i Evenes kommune
Vi oppfordrer våre ansatte der arbeidet gir rom for det, til å ha hjemmekontor for å begrense smittespredning. Det vil derfor være noe begrenset personale tilstede, men våre ansatte kan nås på e-post og telefon som vanlig. 

ETS medisinske senter:

Vi minner om at dersom du har mistanke om at du kan være smittet, så ringer du legekontoret for råd/veiledning. ETS medisinske senter ber om at innbyggere ikke møter opp på legekontoret, men ringer på tlf. 770 89565. På grunn av pågang kan dere oppleve at det blir noe ventetid.

Du kan lese Helsedirektoratets vedtak her

Tags: Korona