Besøksrestriksjoner omsorgssenteret og omsorgsboliger

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

EOSHelsemyndighetene har nå kommet med restriksjoner for besøk på sykehjem og omsorgsbolig.

Pasienter i sykehjem og omsorgsbolig vil på grunn av høy alder og sykdomsbildet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av Korona. God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter hos oss.

Helsedirektoratet råder til at følgende personer ikke besøker vårt sykejem og omsorgsboliger: 

 Personer som vært i områder med vedvarende spredning av Korona siste 14 dager. Områder med vedvarende smittespredning oppdateres fortløpende på Folkehelseinstituttets hjemmeside

 Personer som de siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med Korona.

Her kan du lese Helsedirektoratets anbefaling:  pdf Restriksjoner av besøkende til sykehjem og heldøgns omsorgsbolig (505 KB)

Tags: Korona