Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Tjenesten for psykisk helse og rus

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

trimVi ønsker å gi oppdatert informasjon om kommunens tjeneste for psykisk helse og rus. 

Psykisk helsetjeneste i Evenes kommune har lokaler i kontorfellesskapet på Evenes omsorgssenter. Adresse: Bjellgamveien 5, 8534 Liland. Vi har en spesialsykepleier innen psykisk helse og en miljøterapeut i 100 % stillinger. 

Psykisk helsetjeneste er tilgjengelig for kommunens innbyggere, som har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Alle kan rammes av påkjenninger som kan være vanskelig å håndtere. Dette kan være sykdom, stress, rusmiddelbruk og ulike livskriser. Dette kan gi seg utslag i angst, depresjon, forvirring, psykoser og selvmordstanker.

Psykisk helsetjeneste tilbyr miljøterapeutiske samtaler, motivasjon til fysisk aktivitet, kostveiledning, sosialisering, nettverksbygging, arbeidstrening, individuell jobbstøtte, samt henvisning med bistand til NAV, fastlege, poliklinikk og sykehus.
Vi har høyt fokus på rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. I tillegg til dette har vi møteplassen hver tirsdag og torsdag. Her legges det vekt på nettverksbygging og sosiale relasjoner. Hensikten er å gi bedre livskvalitet og forebygge isolasjon og ensomhet.

Tjenesten er tilgjengelig mandag-fredag kl 08-1530. Ta kontakt med oss: 
Spesialsykepleier Lena, tlf: 916 20824
Miljøterapeut June, tlf: 959 41469

Ved akutt behov ettermiddag/helg og helligdager, ring:
ETS medisinske senter: 770 89555 -116 117
Ambulant Akutt team, Narvik: 769 68611