Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Glede i Lenvik

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

190628 lenvik Edited

Innbyggerne i Lenvik fikk i dag et gledelige budskap overlevert fra ordfører Sisilja Viksund og leder i trafikksikkerhetsutvalget Monica Nilssen.

Innbyggerne har i lengre tid jobbet i samarbeid med Evenes kommune for å bedre trafikksikkerhet langs E10 i området.  Både trafikksikkerhetsutvalget og Evenes kommunestyre har gjort sine vedtak med oppfordring til tiltak for å sikre trafikkantene i området og da spesielt de myke trafikkantene.  Statens Vegvesen har vært lydhør hele tiden og har også deltatt på trafikksikkerhetsdagen hvor dette også var tema.190628 lenvik 2 Edited

Foto til høyre: Ordfører Sisilja Viksund, Hans-Martin Hansen (vara i Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg), Monica Nilssen (leder i Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg) og Per-Kaare Holdal (leder i fellesavdelingen og sekretær i Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg) har jobbet i lengre tid både som Trafikksikker kommune og i samarbeid med innbyggerne for en bedre trafikksikkerhet.  Og nå er forhåpentligvis et nytt mål nådd.

For endelig i dag kom vedtaket fra Statens Vegvesen.  De legger ut på høring en nedsettelse av fartsgrensen fra 70 til 60 km/timen.  De skriver bl.a. følgende:

 

 

"Statens vegvesen har mottatt henvendelse fra Evenes kommune om trafikksikkerhetstiltak for E10 i Lenvik. Vi er blant annet blitt anmodet om å vurdere fartsgrensen som i dag er 70 km/t. Strekningen er markert oranje i kartbildet under: Vedtaksnummer for fartsgrensevedtaket for eksisterende fartsgrense 70 km/t er 18V99/067 – datert 11.10.1999. I vedtaket står det at kommunen har anmodet om fartsgrense 60 km/t på strekningen, alternativt 70 km/t. Fartsgrense 70 km/t ble vedtatt.

Det kan fastsettes særskilte fartsgrenser med hjemmel i skiltforskriften § 26 jf. vegtrafikkloven § 5. Der det fattes et vedtak om å endrefartsgrensen, vil det være et vedtak av en lokal forskrift jf. forvaltningslovens § 2, 1. ledd, c). Før det fattes slike vedtak skal politi, fylkeskommune og kommune få uttale seg.  

Etter en ny gjennomgang av denne strekningen har vi kommet fram til at strekningen, etter nye kriterier, vi tilfredsstille vilkårene for fartsgrense 60 km/t. Det som har vært vektlagt er blant annet antall avkjørsler til boliger og fritidsboliger, samt avkjørsler til virksomhet, antall vegkryss der vi også har sett på hvor god sikt det er i disse. Vi har også sett på langsgående og tverrgående tilrettelegging, der det blant annet er lagt til grunn at strekningen i all hovedsak ikke har slik tilrettelegging og at størsteparten av strekningen heller ikke har vegskulder som myke trafikanter kan benytte seg av."

 

 

 190628 lenvik Edited

Da budskapet ble overlevert gikk flagget til topps og forventningene fra innbyggerne er at det endelig blir gjordt et vedtak om nedsettelse av fartsgrensen på E10 som går rett gjennom bygda.  Fra venstre: Elbjørg Hanssen, Per-Martin Langseth, Hans-Erling Hanssen, Hans-Martin Hanssen, Monica Nilssen, ordfører Sisilja Viksund og Solveig Fronth.

Både Evenes kommune og innbyggerne berømmer Statens Vegvesen for den åpne dialogen som vi har hatt.

Hele høringsdokumentet kan leses her.

lik-oss-p-facebook