Dialogmøte for trafikksikkerhet

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

dialogmote svv

Evenes kommune gjennomførte nylig et dialogmøte med Statens Vegvesen med trafikksikkerhet som tema.

 Tilstede på møtet fra fra Statens Vegvesen Kathrine Kvanli og Steinar Utby.  Fra Evenes kommune deltok ordfører Sisilja Viksund, leder i trafikksikkerhetsutvalget Monica Nilssen, Stein Even Fjellaksel, teknisk og Per-Kaare Holdal. 

Temaet for møtet var trafikksikkerhet og oppfølging av Evenes kommunestyrets vedtak fra 28.3.19:

" Evenes kommune anmoder Statens vegvesen om strakstiltak for å sette ned fartsgrense langs E10 i Lenvik i Evenes kommune. Det bes om at fartsgrense settes ned til 60 km/t på E10 gjennom Lenvik, den strekning som i dag er 70 km/t. Dagens situasjon med 70 km/t gjennom Lenvik er ikke forenelig med dagens trafikkbilde, forhold for myke trafikanter og beboere langs E10 i dette området. Evenes kommune vil sette i stand et eget særmøte om nevnte problematikk mellom kommunen og Statens vegvesen. Innkalling til møte vil komme i eget brev. Se vurdering i saken for nærmere begrunnelse for anmodning. Evenes kommunestyre anmoder Statens Vegvesen om at det settes opp fotobokser og at det innføres gjennomsnittsmåling på den samme strekningen."

Saken har også vært behandlet i Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg flere ganger.

Tilbakemeldingen fra Statens Vegvesen var at de nå gjennomfører en inspeksjon i området. Dette er en trafikksikkerhetsinspeksjon. Det er ca. 10 år siden rekkverket ble montert gjennom Lenvik og dette skal nå også vurderes. I så fall blir terrenget utenfor vegen avgjørende for avgjørelsen.

Det kan bli aktuelt å ta bort autovernet på en del av strekningen.  Det er kommet nye kriterier for fartsgrenser på vegen og så langt er det ikke er grunnlag for redusert fart gjennom Lenvik.  Allikevel er dette fortsatt med i den videre vurdering, sammen med andre tiltak.  Statens Vegvesen lager en rapport som avslutning på sitt arbeid.  Evenes kommune ser fram til å motta denne rapporten.

Som en del av trafikksikkerhetsbildet gjorde Statens Vegvesen oppmerksom på at krattrydding langs privat veg og spesielt ved avkjørsler vil øke trafikksikkerheten.

Ordfører Sisilja Viksund sa: - Situasjonen i Lenvik er uholdbar og vi kan ikke vente i over 10 år før utbedringer gjøres.  Dette påvirker hele oppveksten til barna i området og begrenser sterkt alderdommen til våre eldre innbyggere.

- Trafikksikkerhetsutvalget har kontinuerlig fokus på denne strekningen, sammen med innbyggerne og Statens Vegvesen.  Og selvfølgelig skal vi følge opp denne saken, sa leder i Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg Monica Nilssen.

Også forhold som skilting av fylkesveier og andre utfordrende områder i kommunen var tema i dialogmøte.  - Vi ser et komplekst trafikkbilde i kommunen, som utfordrer ekstra oppmerksomhet i tiden framover, avsluttet ordfører Sisilja Viksund.

Evenes kommune var en av de første kommunene i Norge som ble godkjent som Trafikksikker kommune og ble regodkjent nylig.  

dialogmote svv

Fra høyre: Kathrine Kvanli, Steinar Utby (begge fra Statens Vegvesen), Monica Nilssen (leder i trafikksikkerhetsutvalget),  ordfører Sisilja Viksund og Per-Kaare Holdal (leder fellesavdelingen)

lik-oss-p-facebook

Tags: Trafikksikkerhet