Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Hjorteviltplan 2019-2021

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

eilig

Det blir lokal høring i Evenes med åpent høringsmøte torsdag 11. april kl.19.00 på rådhuset i Bogen.

Evenes-, Tjeldsund- og Skånland (ETS) kommuner har i samarbeid utarbeidet frem et forslag til en felles hjorteviltplan for årene 2019 – 2021 for samarbeidskommunene. Forslag til hjorteviltplan var opprinnelig lagt frem til godkjenning i Evenes kommunestyre i møte den 14.02.2019. Kommunestyret ønsket en bredere høring og lokal forankring av planen.

Forslag til hjorteviltplan er sendt ut på lokal høring iht. mottakerliste. Se forslag til hjorteviltplan her.
Frist for innspill er satt til 26. april 2019. Lokal høring er tillegg annonsert i Evenesnytt for april 2019, på kommunens hjemmeside og Facebookside.

Åpent høringsmøte i denne sammenheng blir avholdt den 11.april kl 19.00 på rådhuset i Bogen.

Merknader til planen:
Spørsmål og henvendelse om planen kan rettes til plan- og utviklingsavdelingen v/ Stein-Even Fjellaksel på tlf 411 05 187, eller til leder av viltfaglig utvalg Viggo Berg på tlf 480 52 630.
Innspill og merknader til planen rettes skriftlig på e-post til: Eller pr post til: Evenes kommune, pb 43, 8539 Bogen i Ofoten
Innen 26.april 2019