Planmessige utfordringer

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

kaupang

Agenda Kaupang AS har vært engasjert av Evenes kommune for å bistå kommunen med planmessige forhold i forbindelse med Luftforsvarets reetablering av Evenes flystasjon. Nå foreligger rapporten.


Luftforsvaret skal i løpet av få år etablere rundt 650 arbeidsplasser på Evenes flystasjon, de fleste innenfor luftforsvaret. I tillegg vil rundt 300 rekrutter være til stede på flystasjonen. Luftforsvarets utbygging av Evenes flystasjon har en investeringsramme på rundt 4,1 milliarder kr, og gir store muligheter for oppdrag for lokale og regionale bygge- og anleggsbedrifter. Videre vil etablering av 650 nye arbeidsplasser på flystasjonen gi både Evenes kommune og de andre kommunene rundt flystasjonen store muligheter og utfordringer med hensyn til befolkningsvekst, boligbygging og etablering av kommunal og sosial infrastruktur.

Regionale virkninger av oppbygging og drift av flystasjonen er drøftet i rapporten Regionale utfordringer ved Luftforsvarets etablering på Evenes Flystasjon. Foreliggende rapport er et kommunalt supplement til den regionale rapporten, beregnet for intern planlegging i Evenes kommune. Rapporten tar utgangspunkt i et scenario, eller kanskje heller en visjon, for Evenessamfunnet i 2030, når flystasjonen er ferdig oppbygd. Denne visjonen fungerer også som et sammendrag, som viser hvordan man gjennom hardt arbeid og kloke strategiske grep kom fram til et slikt samfunn.

Rapporten er skrevet av samfunnsøkonom Erik Holmelin i Agenda Kaupang. Siviløkonom Sissel Ovesen fra Kunnskapsparken i Bodø har bistått med beregninger av befolkningsutvikling, sysselsettingsutvikling og boligbehov

Les rapporten her

{jcomments on}

lik-oss-p-facebook