Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Infomøte områderegulering Nautå

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

Nautåregfeb2019

Vi minner om ÅPENT INFORMASJONSMØTE om områderegulering Nautå tirsdag 5. februar kl.18.00 på rådhuset i Bogen.

Det planlegges oppstart av områderegulering Nautå iht. plan- og bygningsloven § 12-2, samt forskrift om konsekvensutredning. I den forbindelse holdes det et åpent informasjonsmøte i forkant av planvarsel.

Gjennomføring av områdeplan skal sikre kommunale interesser, tilrettelegge arealer for framtidig næringsutvikling og ivareta møtepunktene mellom statlige aktører i området (Statens vegvesen, Forsvarsbygg og Avinor). Planavgrensningen er ikke endelig fastsatt, og et forslag blir presentert i møtet.  Planprosessen skal legge til rette for medvirkning fra berørte parter og interessenter. Norconsult bistår Evenes kommune i planarbeidet. Spørsmål om informasjonsmøtet rettes til Norconsult ved: Tlf. 470 57 419.