Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Foretrekker plastfritt

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

ingen plastikk

Evenes kommune vil prioritere plastfrie produkter i framtiden.  Dette er i tråd med det nasjonale og internasjonale fokus på trusselen som plasten i naturen utgjør.

 

Kommunestyrets vedtak av 13.9.:

  1. Evenes kommunestyre vedtar at det prinsipielt skal foretrekkes plastfrie produkter, spesielt engangsartikler i tjenesteproduksjonen.
2. Evenes kommune ber Hålogaland Ressursselskap om å innføre økt kildesortering i husholdningene så snart dette er hensiktsmessig.
3. Forbud mot salg av heliumballonger 17. mai og andre offentlige arrangement.
 

 

 

En stor del av plasten som flyter i havene, som driver opp på strendene og som smuldrer opp til mikroplast og på den måten havner plast i næringskjeden vår, kommer fra landområder. Det gjelder særlig i områder med sterk økonomisk vekst. Mangel på innsamling og behandling av søppel gjør at plasten til slutt ender i havet. En del av plasten som ender i naturen eller på gatene, føres ut i havet med elver eller tas av regn og vind.

Evenes kommune ønsker ikke noe forbud mot plastemballasje og -poser. Vi vil heller motivere til bruk av alternativer som miljøvennlige papirposer og gjenbrukbare bærenett, samt til innkjøp av varer som ikke er pakket i plast. Plastposer trengs for søppelhåndtering, men det er ønskelig at prosjektet kan vise at antall plastposer kjøpt er det antallet som virkelig trengs for søppelhåndtering. Plastposer utgjør i og for seg ikke en stor kilde til plastforurensning i naturen, men det er et tydelig symbolprodukt som alle har et forhold til og som derfor egner seg godt til bevisstgjøring. Mye av varer som kjøpes i dag er pakket inn i både et og to lags plast. Dette er ikke bare matvarer, men også andre forbruksvarer. Vi oversvømmes av engangsplast: Engangsbestikk, engangskopper og –lokk, plastposer, bomullspinner og matemballasje.

Evenes kommune har innkjøpsreglement som stiller krav til ordnede arbeidsforhold, regelverk etc. hos dem de handler med. På samme måte kan vi stille krav til dem de handler med om rutiner for håndtering av avfall, bruk av emballasje, bioplast etc. Når forbrukerne etterspør alternativer til plast, vil det skapes et marked som leverandører kan fylle. På samme måten kan næringslivet selv etterspørre alternativer gjennom egne innkjøp.

Vi håper dette vedtak i Evenes kommune mot plastemballasje og engangsartikler kan være et signal på hva vi forventer av oss selv og av våre leverandører og kunder.

lik-oss-p-facebook

{jcomments on}

Tags: Miljø Natur og miljø