Vellykket konferanse

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Trafikksikker kommune stempel 400x400Evenes kommune arrangerte nylig en trafikksikkerhetskonferanse som en del av fornying av status som Trafikksikker kommune.

Konferansen samlet full sal og deltakerne var både interesserte innbyggere og fagfolk fra forskjellige etater samlet på rådhuset.  Innleggene fokuserte på muligheter og utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet og dette var et ledd i arbeidet med fornying av status som Trafikksikker kommune, samt rullering av trafikksikkerhetsplanen. 

Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg deltok og var aktiv i planleggingen av planleggingen av konferansen.   

Prof. Inggard LereimKatrine Kvanli, Statens Vegvesen

Varaordfører Viveka Terãs åpnet konferansen med å fortelle at trafikksikkerhetsarbeidet er forankret i Evenes kommunestyre og Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg.  Hun var også stolt over at vi var trafikksikker kommune og hadde ambisjoner om at denne statusen skulle fortsette de kommende årene.

Statens Vegvesen ved trafikksikkerhetskoordinator Katrine Kvanli presenterte den ferske rapporten "Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021". I tillegg presenterte hun en positiv ulykkesstatistikk for Evenes; - ingen hardt skadde og ingen drepte de siste årene og denne status skal vi jobbe hardt for de kommende årene.  Her kan du lese fordraget i pdf. 

Inggard Lereim, professor dr.med. NTNU Kirurgi, ortopedi, idrettsmedisin presenterte den harde virkelighet i trafikken.  Han er kanskje best kjent som "dopingjeger" i idrettsmiljøet.  Hans budskap var blant annet at virkeligheten når det hardt skadde er en helt annen enn den offisielle statistikken.  Han viste foto fra stygge trafikkulykker hvor han både har vært lege og ekspert.  Du kan lese hans foredrag her. 

Ken Johan Dahlslett, politioverbetjent Utrykningspolitiet D 5, fortalte om de preventive tiltakene de arbeider med og erfaringer fra Evenes kommune.  Evenes kommune har E10 gjennom kommunen og har strekninger som kan friste til fart. Det de registrerer er at de som er tatt i fartsovertredelser er stort sett gjennomgangstrafikk. Her kan du lese innlegget.  - UP gjør en god og nødvendig jobb og at de tar kontroller i Evenes er med å sikre oss som ferdes på vegen, var tilbakemelding fra konferanseleder Per-Kaare Holdal.

 

Beate Stellander, vekstkoordinator, Evenes kommune fortalte om de mange muligheter og ansvar som Evenes har som næringskommune med god infrastruktur.  I tillegg er det optimisme i forbindelse med etablering av forsvaret ogElin Evjen fra KLP for de som er interessert i opplysninger om temaet kan kontakte vekstkoordinatoren. Her kan du lese fordraget her. Vekstkoordinator Beate Stellander, Evenes kommune

Elin Evjen, Direktør Offentlig/Bedrift i KLP holdt et innlegg om utfordringer først og fremst innen tjenestekjøring og hva som kan gjøres for å forebygge skader og ulykker som en del av kjøring i jobb.  Et av hennes poeng er også at når du som ansatt er ute og kjører representerer du også din bedrift og har dermed et ansvar i denne sammenheng.  - Vi i Evenes kommune har et ønske om også være gode rollefigurer i trafikken og med stemplet "Trafikksikker kommune" forplikter dette.

 

Tore Jeremiassen, distriktsmedarbeider i Trygg Trafikk, innledet med å fortelle om prosessen som Evenes kommune var gjennom for å bli Trafikksikker kommune, samt en orientering om hvordan en kan fornye status.  Jeremiassen orieterte også om resultatet av den jobben Evenes har gjort også hadde ringvirkninger i andre kommuner.  Blant annet det som vi har gjort for å få en reisepolicy som en del av søknadsprosessen for kulturmidler.

Tore Jeremiassen, Trygg Trafikk

Per-Kaare Holdal og Hans Martin Hanssen innledet til debatt.  Holdal tok opp resultatene som Evenes har oppnådd som trafikksikker kommune og betydningen av å jobbe for å bedre trafikksikkerheten generelt.  Hans Martin Hanssen tok opp en konkret trafikkutfordring som innbyggerne i Lenvik oppfatter som meget trafikkfarlig.  Her kan en se foto fra hans innlegg.

Relaterte artikler 

Noen videoer om trafikksikkerhetsarbeidet:

 {jcomments on}

lik-oss-p-facebook