Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyremøte 25.april

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

klubbeHer er sakspapirene til neste kommunestyremøte som skal være 25.april. 

På sakskartet står følgende saker:

PS 15/18 Godkjenning av protokoll forrige møte
PS 16/18 Revidering av trafikksikkerhetsplanen 2015-2018
PS 17/18 KONTROLLRAPPORT 2017 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR TJELDSUND OG EVENES KOMMUNER
PS 18/18 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget
2019 PS 19/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten" - tilleggsbevilging
PS 20/18 Interkommunale samarbeidsordninger - Eventuell videreføring / avvikling
PS 21/18 Opprettelse av interkommunal stilling som kommunepsykolog i ETS
PS 22/18 Søknad om fritak fra verv i Eldrerådet
PS 23/18 Søknad om fritak som meddommer
PS 24/18 Søknad om fritak fra alle kommunale verv
PS 25/18 Referatsaker Det kan påregnes tilleggssake

I tillegg blir det en orientering av Sweco om bygging av ny skole. 

Det kan påregnes tilleggssaker.

Har du ennå ikke lagret linken til kommune-TV?? Her er den:https://evenes.kommunetv.no/