Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ledige stillinger

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

stilling ledigVi har en rekke ledige stillinger, søk da vel.

Følgende stillinger er ledige: 

Barnevernleder ETS barneverntjeneste

Som barnevernfaglig leder er du øverste leder for barneverntjenesten, med enhetsleder i helse- og omsorgstjenesten som nærmeste overordnede. Barneverntjenesten er et interkommunalt samarbeid med tre kommuner: Evenes, Tjeldsund og Skånland (ETS). Evenes kommune er vertskommune. Tjenesten har hovedkontor i Evenes kommune, rådhuset (Bogen). Barnevernet har i dag 9,5 årsverk inkludert barnevernleder. 

Formålet med tjenesten er å utvikle og drive en felles barneverntjeneste med følgende mål:

 • En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne
 • En aktiv forebyggende innsats i alle kommuner
 • Bedre kompetanse og samarbeid med andre hjelpeinstanser
 • Rask og effektiv saksbehandling

Vi søker en tydelig og offensiv leder med relevant erfaring og stort engasjement for bamevernfaglige utfordringer. Stillingen kan tiltres ca. 15.juni 2018.

Arbeidsoppgaver:

 • Lederansvar med oppfølging og veiledning av medarbeidere
 • Vedtaksmyndighet på barnevernområdet
 • Sikre at barneverntjenesten oppfyller lovkravene
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Rapportering og statistikk
 • Personal- og økonomiansvar i samarbeid med enhetsleder
 • HMS-arbeidet på avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Barnevernspedagog eller annen treårig relevant høyskoleutdanning. 
 • Arbeidserfaring og ledererfaring innen barnevern eller andre relevante områder. 
 • Ledelsesutdanning vil være en fordel
 • Engasjert og inspirerende leder med gode kommunikasjonsevner og evne til å motivere sine ansatte
 • God norsk skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort kl. B og må kunne disponere bil

Personlige egenskaper vektlegges:

 • Vi ønsker en leder som kan lede og fordele arbeidet i barnevernet.
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner både internt og eksternt
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Evne til å ta ansvar og oppnå gode resultat
 • Engasjement for faget
 • Kjennskap til fagprogrammet Familia vektlegges. 

Vi tilbyr: 
Et trivelig arbeidsmiljø, godt tverrfaglig samarbeid og spennende fagområder i utvikling.
Lønn etter gjeldende tariffavtale
God pensjonsordning i KLP
Fleksibel arbeidstid

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til helse- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf 481 95 911eller konst. rådmann Stine Fedreheim tlf 918 19 032. 

Evenes omsorgssenter:

Evenes omsorgssenter består av 20 plasser fordelt på to avdelinger, derav 8 plasser på skjermet avdeling. Det er omtrent 18 årsverk i turnus, hvorav 6,6 årsverk er sykepleiere.  Omsorgssenteret har fokus på å skape en trivelig hverdag for våre beboere og har flere sosiale - og kulturelle tilbud. Vi har pr tiden ledig følgende stillinger:

1) 80 % sykepleier fast stilling. 5 ukers turnus, 1 helg med to deltvakter i perioden.
2) 15 % helsefagarbeider fast stilling. 5 ukers turnus, arbeid 2 av 5 helger.

Kvalifikasjoner for stilling 1) 

 • Stillingen krever sykepleierutdanning med norsk autorisasjon. 
 • Det er krav om førerkort pga beredskapsvakter. 

Vi tilbyr: 

 • Lønn med 10 års ansiennitet som utgangspunkt for alle sykepleiere.

 Kvalifikasjoner for stilling 2) 

 • Helsefagarbeider, autorisasjon som fagarbeider innen helse- og sosialfagområdet, eller annen relevant erfaring.

Felles for alle stillinger:

 • Faglig selvstendig 
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Gode datakunnskaper 
 • For stillingen kreves politiattest j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må forevises før tiltredelse
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA-status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver 
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer 
 • Opplæring og veiledning 
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler 
 • Evenes kommune er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf. 481 95 911.  

Du vil som ansatt i helse- og omsorgstjenesten møte på mange utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver. Disse løser vi både som team og gjennom selvstendige beslutninger. Vi er en liten kommune, hvor vi praktiserer gjensidig nærhet mellom ansatte og ledelse. Vi er opptatt av å skape et raust og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Liland skole: 

Liland skole (1-10 skole med ca. 145 elever skoleåret 2017/18) har behov for et antall lærere i vikariat skoleåret 2018/2019. Endelig omfang blir avklart etter godkjenning av videreutdanningshjemler.

Fagbehov er spesielt norsk ungdomstrinn, spesialundervisning, tysk og norsk for fremmedspråklige. Det kan også bli behov for spesialpedagogikk.

Vi har de siste årene arbeidet mye med vurdering for læring. Dette skal vi fortsette med samt at vi skal starte på et opplegg om skolemiljø og krenkelser. 

Vi har et trivelig arbeidsmiljø med godt kvalifisert personale og latteren sitter løst.

Vi er i gang med å bygge ny skole og dette vil prege virksomheten de neste årene. 

Nærmere informasjon får du hos Kjersti Markusson () tlf 482 76 049 eller Marianne Veding () tlf 481 94 695

Bogen og Liland barnehager

Pedagogisk leder i Evenes kommune!

Barnehagene i Evenes kommune trenger 2 nye pedagogiske ledere med oppstart fra nytt barnehageår 2018-2019.

Er du barnehagelærer og ønsker en utviklende, lærerik og spennende hverdag (der ingen dag er lik), kan dette være muligheten nettopp for deg!

Vi søker positive, engasjerte, løsningsorienterte og humørfylte barnehagelærere som er villige til å ta i et tak for sammen å kunne skape trygge og gode utviklingsarenaer for de små i barnehagene våre!

Vi ønsker også at du setter glede og trivsel i høysetet slik at både barn, foresatte, dine kollegaer og andre samarbeidspartnere vil trives i ditt selskap.

For mer informasjon, ta kontakt med styrerne i barnehagene:

- Bogen barnehage, Tove Solberg: 94 17 04 11 
- Liland barnehage, Linda Øyvor Østnes: 91 69 94 89

Tilsettinger  gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Søknad sendes på elektronisk skjema som hentes her: default Søknad om stilling

Søknadsfrist er 24.04.18

 

 

lik-oss-p-facebook