Trafikksikkerhetssamarbeid

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

trafikksikkerhet

Frivillige organisasjonene gjør en betydelig innsats for trafikksikkerheten i Norge. Frivillige organisasjoner er med sine mange medlemmer en viktig ressurs som ved koordinering og målrettet innsats kan nå et stort antall trafikanter lokalt. Innsatsen gjøres i form av informasjon og påvirkning rettet mot egne medlemmer, gjennom påvirkning av beslutningstakere og gjennom samarbeid med offentlige etater.

Spre kunnskap

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker derfor å samarbeide med organisasjoner og foreninger i Nordland for å spre mer kunnskap om trafikksikkerhet til deres medlemmer. 

NFTU jobber spesielt med å nå tilstandsmålene satt i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg». Det omfatter å nå målene om at: 
• Flere bruker bilbelte 
• Flere sikrer barn i bil riktig 
• Flere bruker sikkerhetsutstyr når de går og sykler; hjelm, refleks, lys osv. 
• Flere overholder fartsgrensen 
• Færre kjører ruspåvirket av alkohol, narkotika, medisin osv. 

Spesielt viktig er det å nå utsatte grupper i samfunnet, og de som kan påvirke andre: 
• Barn og unge (barnehage, barnetrinnet, ungdomstrinnet, videregående) 
• Studenter ved lærerutdanningene 
• Eldre trafikanter 
• MC-førere 
• Innvandrere 
• Yrkessjåfører

Interesseorganisasjonene gjør en betydelig innsats for trafikksikkerheten i Norge, og er en viktig ressurs som ved koordinering og målrettet innsats kan nå et stort antall trafikanter lokalt. 

Kontakt

Ta kontakt med:

Silje Fisktjønmo

Sekretariatsleder i NFTU
Mob.476 45 802
E-post

Tags: Trafikksikkerhet