Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Trafikkofrenes dag

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

26814432 1562489707121324 690940915966447665 n

 

I Nordland er kommunene oppfordret til å markere trafikkofrenes dag 17.januar og dette markeres i Evenes med fakkel langs E10 gjennom kommunesenteret.  

Trafikkulykker rammer ofte hardt og brutalt. På hundredels eller tusendels sekund skjer det som er unødvendig om forutsetningene hadde vært annerledes.  Og en kan bli straffet hardt for fart eller et øyeblikks uoppmerksomhet.  Det finnes mange pårørende i dag som er blitt merket for livet.

Null drepte og hardt skadde i trafikken er målet vi jobber for i Norge. I Evenes er arbeidet for nullvisjonen et prioritert område gjennom ulike typer forebyggende arbeid, som blant annet fysiske og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i kommunen. 

Evenes kommune har derfor jobbet med hele organisasjonen og blitt godkjent som Trafikksikker kommune.  Dette i et samarbeid med Trygg Trafikk og Nordland Fylkeskommune. 

Tallene på antall drepte og skadde i trafikken varierer noe fra år til år, men det var 107 som mistet livet på norske veier i 2017.  For Nordland var det 8 personer som mistet livet i 2017, 32 er blitt alvorlig skadd og 166 lettere skadd i trafikkulykker.  Vi i Evenes har E10 gjennom kommunen som vi må ha fokus på.

Selv om bilene stadig blir sikrere og veiene bedre, møter vi nye utfordringer. Vi får flere trafikanter med høy ulykkesrisiko. Det vil bli flere myke trafikanter, flere eldre på veiene både som sjåfører og fotgjengere og flere trafikanter fra andre trafikkulturer.  Unge bilførere har tidligere vært forbundet med risikoatferd i trafikken. Det er mye som tyder på at dette er i endring og at færre unge kjører for fort, i rus og uten belte. Unge tar rett og slett smartere valg i trafikken enn før.

La oss sammen gjøre vårt til at nullvisjonen er i fokus.  

...

....