Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Redusert akseltrykk til 1,5 tonn på kommunale veier

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

aksel trykk

 Evenes kommune innfører midlertidige akselrestriksjoner på hhv. Snubbaveien og Forra-/Veggenveien f.o.m. 02.04.2021. Maks akseltrykk er 1,5 tonn. Skilt er satt opp ved innkjøring til veiene.

Flere kommunale veier er under teleløsning, og for å forhindre ytterligere skader på enkelte av veiene innføres det midlertidige akselrestriksjoner til 1,5 tonn akseltrykk.

Unntak fra akselrestriksjoner:

  • Utrykningskjøretøy
  • Renovasjonskjøretøy
  • Kjøretøyer ifm. nødvendige reparasjoner av strømnettet
  • Rutegående kollektivtransport
  • Bergingsbil, dyretransport
  • Nødvendig varetransport til bedrifter og institusjoner  
  • Kjøretøy/maskiner for offentlig veiarbeid

 

Det kan søkes om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, dispensasjon vil normalt ikke bli gitt når lasten delbar. Ved innsending av søknad må det gå klart frem behov/hvorfor det søkes dispensasjon. Søknad sendes til  og merkes med «søknad om dispensasjon fra maks akseltrykk».

Kommunen følger situasjon også på den andre kommunale veiene, og det kan på kort varsel bli innført tilsvarende restriksjoner på andre kommunale veier.

Innføring av redusert akseltrykk er gjort med hjemmel i § 7 i vegtrafikkloven. Redusert akseltrykk er gjeldende inntil annet er annonsert.