Blir dere med?

. i kategorien Nyheter

Folkehelseuka uttrykk

Invitasjon til kommunens lag og foreninger, skoler, barnehager, sykehjem, helse og omsorgstjenester, bedrifter og mange flere!

Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. Folkehelseuka 2015 arrangeres i uke 17, 20. - 26. april. I Evenes ønsker vi å få en uke som er fylt av arrangementer som fyller helsekontoen!

Noen ideer:

Fjellturer ved Evenes turlag?

Trilleturer

Sittedans på ESB?

Poesiaften

Sykkelturer

Hagekurs

Yoga i det fri

Rullatorfestival i sansehagen?

Mental helsekontoen – hva med den?

Familiedag

Kurs; ”Sunnere snop”

”Lyst å prøve?” – åpne treninger arrangert av LIF, Skytterlaget, andre?

Flerkulturelt sosialt samvær ved Flyktningetjenesten?

Gågruppe ved Strandvannet og sosialt samvær på folkehelsehuset/det gamle rådhuset etterpå

Barnehagen inviterer pensjonistforeningen på tur?

Barnehagen inviter besteforeldre på tur?

Foredrag på skolen?

Dansekurs og helsefest på samfunnshuset- et samarbeid mellom flere

Strikkekafe ved husflidslaget?

Friluftsgudstjeneste ved Steinkirka

Erindringsformiddag

Kultursti ved Gallogieddie

Foredrag

Kulturcafe av kulturskolen og mye mye mer.

Dette er ideer. Får du flere ideer? Kom med innspill og forslag, innen 22.01.15. kl. 12.00. Denne dagen inviteres nemlig alle som ønsker å bidra med deltakelse under folkehelseuka til et fellesmøte på rådhuset på ettermiddagen for mer informasjon, tankeutveksling, videre idemyldring og felles planlegging.

Nordland fylkeskommune frister med søkbare tilskuddsordninger rettet mot frivillig sektor hvor en kan søke om midler til tiltak, arrangementer og prosjekter innenfor områdene folkehelse og friluftsliv. Ved innvilget søknad dekkes inntil 50 % av utgiftene. Her er linken til mulighetene: https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/selvbetjening/tilskudd/ Søknadsfrist 1. februar 2015.

Det kan også søkes om midler til et arrangement under folkehelseuka, til kommunen ved folkehelsekoordinator. Mer informasjon om dette vil bli gitt under fellesmøtet den 22.01.15.

Nysgjerrig? Spørsmål? Ta kontakt med en av oss 3 i arrangementskomiteèn: Per-Kåre Holdal, Unn-Kristin Laberg eller Renate Skredlund. Vi tar imot ideer og innspill og hjelper dere gjerne- og håper dere har lyst å være med!

 

Folkehelseuka: En uke full av gode opplevelser

– til beste for egen helsekonto!

lik-oss-p-facebook