Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Søknadsfrist spillemidler

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

Pengesekk

Vi minner om at det kan søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2015.

Kom gjerne innom kulturkontoret og få veiledning. Søkere kan være lag, foreninger, kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag og andre organisasjoner. Det søkes via kommunen.
Søknadsfristen for søknad til Evenes kommune er 15. november 2014
Søknaden sendes til eller Evenes kommune, pb 43,8533 Bogen i Ofoten. Kommunen sender søknad videre.
Mer info her. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/idrettsanlegg/soknadsskjema.html?id=488603