Her er strukturutredningen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

veivalgTelemarkforskning har i dag presentert utredningen om kommunestruktur.

 Her er Telemarkforsknings sammendrag fra rapporten:

"Rapporten er ment som et grunnlag for å gå videre med kommunestrukturendringer i Ofoten, og skal brukes både av politisk nivå og i høring av innbyggerne. I rapporten vurderer vi fordeler og ulemper knyttet til lokaldemokrati, samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og økonomi ved tre ulike strukturalternativer. I tillegg har vi sett spesielt på fylkestilhørighet. Rapporten har også et kapittel om nasjonale rammevilkår. Det er dessuten laget et utfordringsnotat - tatt som et vedlegg i rapporten, som skal legges fram for politisk nivå i kommunene.
I rapporten anbefaler vi at kommunene bør gå videre med sammenslåingsprosessen rundt alternativet som innebærer sammenslåing av Narvik, Ballangen, Tysfjord og Evenes. Evenes bør allikevel ta et valg; om en ønsker seg i retning av Narvik eller mot Harstad. I Tysfjord bør en også velge om en skal dele kommunen slik at arealene på vestsiden av Tysfjorden går i retning av Salten. Styrken til alternativet som innebærer sammenslåing av kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord (+eventuelt Evenes) er uforandret av hvilke valg en gjør i henholdsvis Evenes og Tysfjord."

Vi vil senere lage et sammendrag som fokuserer på alternativene med utgangspunkt i Evenes. Dette vil vi trenge litt tid på. Vi vil også legge ut video fra Telemarkforsknings presentasjon i dag, og også kopi av presentasjonen.

Her har vi samlet, og vil fortsette å samle aktuell informasjon

Her er rapporten:  pdf  Telemarkforskning - Utredning kommunestruktur (2.06 MB)