Ryddet fram kulturminne ved Veten

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

Sylvi og Odd www

 

Fredag 22. august ble ruinen etter hytta til Liland ungsdomslag ved Vetensletta nær Lilandsveten og sti til denne ryddet i regi av Ski- og trimgruppa i Liland IF.

Ruinen ligger like ved Liland IFs tursti som går fra Vollbuveien over til Veten (Lilandsveten). Den nyryddete stien ble merket og det planlegges skilting av dette kulturminnet. På bildet ses Sylvi Johansen, leder i Ski- og tromgruppa i Liland IF og informant Odd Sørensen. Disse pluss kulturkonsulenten var her på befaring med rydding etterpå.

Ryddet Lilandsungdomslags hytte

To dager senere var Sylvi Johansen der igjen, nå sammen med Else Marie Solstad som merket stien fram til kulturminnet. 

Else marie www

vetenhytten

Bilde fra Vetenhytta vinteren 1939. I lys jakke ser vi Helene Sørensen (gift Sandvik), i mørk jakke Marianne Jakobsen (gift Ellingjord). Kilde: LIFs hjemmeside.