Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Til lag og foreninger

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

keiserkrone

Til lag og foreninger som deltok på vårt kurs i Tilskuddsportalen.  

I juli finner du en rekke tips for kulturaktører som skal sette sammen en finansieringspakke for høstens aktiviteter. 

Vi ønsker alle lesere en god sommer!

Åpne kalenderen med søknadsfrister

Her er en del tips:

Tilskudd til musikkutstyr

Sjøl om det er ferietider, kan det være greit å ha høstens aktiviteter i minnet. Den 1. september kan du nemlig søke midler fra Musikkutstyrsordningen. Ved hjelp av ordningen for støtte til teknisk utstyr, akustikk og lokaler kan dere bidra til gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk utover høsten. Det kan søkes midler til alt fra fremføringsutstyr og lys- og lydutstyr til bygging og rehabilitering av øvingslokaler.

Søknadsfrist 1. september: Musikkutstyrsordningen

Tilskudd til sosialt entreprenørskap - bekjempelse av fattigdom 

Det kan nå søkes midler til sosialt entreprenørskap som er rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi tilskudd til virksomheter som bidrar med nye løsninger i dette arbeidet. Det er bevilget nesten 8 millioner kroner til denne ordningen i 2014.

Søknadsfristen 20. august: Tilskudd til sosialt entreprenørskap – bekjempelse av fattigdom


Teenage Kicks! workshop 

Tilskuddsordningen for unge konsertarrangører kalt Teenage Kicks! fra Norsk Rockforbund er avviklet. Det er imidlertid mulig å delta på dagskurs. Til høsten arrangerer Brak og Norsk Rockforbund workshop i Bergen.

Inspirasjonshefte kan bestilles her.

Bergen: Dagskurs for unge konsertarrangører

Få hjelp til manuskriptet 

Er dere en teatergruppe som sliter med å få til et godt manus? I så fall finnes det en løsning på det. Ved hjelp av Scenetekstfondet kan dere søke om tilskudd slik at dere har penger til å engasjere en profesjonell dramatiker til å skrive manuskriptet spesielt for dere. Det er mulig å få opp til 35.000 kroner til nye verk, mens det er satt et tak på 10.000 for nye dramatiseringer.

Løpende søknadsfrist: Søk Scenetekstfondet

Mangfoldig støtte fra Rockwoolfondet 

Er dere en gruppe personer eller en organisasjon med et godt prosjekt? Da kan dere søke Rockwoolfondet om støttemidler. Fondet støtter nemlig både forskningsprosjekter, kunstprosjekter og prosjekter innen sosial og miljø. Kravet for å få støtte er at prosjektet skal være utformet slik at det er til støtte for en gruppe av personer eller samfunnet.

Søknadsfrist 6. august: Rockwoolfondet

Lettere å søke Momskompensasjon 

August er måneden for å søke om tilbakebetaling av kostnader som ditt lag eller din forening har hatt på varer og tjenester i driften det siste året. Det enkelte lag kan hver på sin plass søke sentralleddet i sin organisasjon og for FolkOrg sin del er fristen for å søke satt til 8. august. Organisasjonen bruker en forenklet modell av det formelle søknadsskjema, noe som gjør jobben med å søke svært enkel.

Søknadsfrist 8. august: Søk om momskompensasjon