Samler inn brukte mobiler

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

mobilretur til lifSøndag 25. mai kan du bli kvitt din gamle mobiltelefon.

Liland IF er med på en landsdekkende innsamlingaksjon for brukte mobiltelefoner - landets største miljødugnad. 

Søndag 25. mai f.o.m. kl. 15:00 vil Liland IF besøke alle husstander i Evenes og samle inn mobiltelefoner du ikke lenger bruker.  

Hvordan fungerer ordningen?
  • Liland IF samler inn telefonene i spesiallagde vesker, og sender innsamlede telefoner til Telenor
  • Telenor sørger for at brukbare telefoner blir restaurert og videresolgt til bruktmarkeder i Asia. Ubrukbare telefoner blir resirkulert.
  • Det anbefales at SIM-kort fjernes fra telefonen før innlevering. Forøvrig behandles telefonene på en måte som sletter all informasjon på den.
  • En mobiltelefon inneholder kjemikalier som kan være svært skadelige for miljøet dersom de lekker ut. En mobil skal derfor aldri kastes i søpla, men resirkuleres. 
 
Resirkulering hindrer ikke bare utslipp av kjemikalier, det reduserer også behovet for ny utvinning av edle metaller og sjeldne mineraler for produksjon av nye mobiltelefoner. Dermed gir fornuftig resirkulering en dobbel miljøgevinst.
 
Gjør derfor miljøet, og LIF, en tjeneste - let fram din gamle mobil og lever den til LIF søndag 25, mai.  For hver innsamlede mobil tjener LIF 35 kroner. Ønsker du å levere din mobil, men er ikke hjemme 25. mai?  Kontakt leder av Liland IF på tlf 975 74 201, og vi henter din mobil.