Åpning av nytt sauefjøs

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

sauAnn Kristin og Freddy Bryhn i Skar åpner nytt sauefjøs.

Lørdag 26.04.2014
Kl: 12:00
Sted:
Hos Ann Kristin og Freddy Bryhn i Skar (Tårstadveien 552, kjør forbi Tårstad og helt til enden av veien)

For mer informasjon, > se gårdens hjemmeside

Ann Kristin og Freddy Bryhn i Skar i Evenes kommune har bygd ny sauefjøs for 200 vinterfôrede sau. Fjøset er fullisolert med strekmetall og langsgående fôrganger. I tillegg er det bygd en stor fôrsentral/lagerbygning i tilknytning til fjøsen, samt flotte kontor og sanitæranlegg. Bygget er finansiert av Ofoten Sparebank og Innovasjon Norge.

1. Åpning v/ ordfører i Evenes kommune Svein Erik Kristiansen 
2. Presentasjon av prosjektet samt byggeprosessen v/Ann Kristin og Freddy Bryhn 
3. Enkel bevertning sponset av Horns slakteri

Horns slakteri og Nortura vil være til stede.

Arrangementet er åpent for alle. Ta med deg naboen og ta turen til Skar!

Arrangør: Ann Kristin og Freddy Bryhn i samarbeid med Evenes og Tjeldsund kommune.