Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Lover lærlingeplass og jobb

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

helsefagarbeiderVi lover både lærlingeplass og jobb etter fullført utdanning for helsefagarbeidere.

Som de fleste andre kommuner vil også vi mangle fagpersonell i helse- og omsorgstjenestene i årene som kommer, men som den enste kommunen vi vet om lover vi både lærlingeplass og jobb etterpå.  Kommunestyret har gitt oss anledning til å:

 

 

  • Love elever lærlingeplass til elever som tar denne utdanningen i videregående skole.
  • Love lærlinger stilling etter fullført fagprøve.
  • Gi 50 % lønn gjennom hele lærlingeperioden. Alternativet er å begynne læretiden med 30 % lønn.

Dette er svært gode tiltak som gjør at de av våre elever som vurderer å bli helsefagarbeider allerede nå kan planlegge hele utdanningsløpet sitt. Mange vegrer seg for slik utdanning ut fra en oppfatning av at det er vanskelig å få lærlingeplass. Her kan vi allerede nå gi både lærlingeplass og stilling etter fullført fagprøve.

Selvsagt kan vi ikke love ubegrenset antall, men enn så lenge kan vi inngå slike avtaler med ganske mange.

Vår helse og omsorgssjef Gunnar Bergvik omtaler den nye helsefagarbeiderutdanningen som godt innrettet mot framtidens utfordringer. Den har en solid fot innenfor både helsefaget og sosialfaget. Ønsker en å vektlegge sosialt arbeid legger utdanningen også til rette for det. I fremtiden er behovet ikke bare innenfor den tradisjonelle eldreomsorgen. På landsbasis er yngre brukere den gruppen som vokser mest innenfor hjemmetjenesten, sier Gunnar.

Vil du vite mer treffer du Gunnar på telefon 769 81528.

Les mer om helsefagarbeiderutdanningen.

Her er kommunestyrets vedtak:

Når det gjelder helsefagarbeiderfaget vedtar Kommunestyret følgende tiltak:

a) Kommunale tjenester anmodes om å øke informasjon og markedsføring av helsefagarbeiderutdanningen.
b) Rådmannen gis, innenfor det en kan forvente av avgang / tilgang på personell på videregående utdanningsnivå, fullmakt til å love elever lærlingplass og/eller stilling etter fullført fagprøve.
c) Kommunestyret anmoder helse- og omsorgstjenesten til å prioritere lærlinger innenfor tilgjengelige økonomiske rammer, og gir sin tilslutning til at vakante stillinger kan benyttes til formålet.
d) Det gis tilbud om 50 % lønn gjennom hele læretiden, dette som alternativ til gradert avlønning.