Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

E10 Evenes - Sortland

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

veien blir tilVegvesenet presenterte i dag 3 alternativer til utbedring av strekningen Evenes - Sortland.

De 3 alternativene skal nå ut til bred høring før det tas beslutning. Valg av ny løsning er selvsagt også viktig for Evenes, og bedre forbindelse til Lofoten og Vesterålen vil styrke aktiviteten på flyplassen.

Både for vanlig reisende og ikke minst næringslivet vil valg av trase være av stor betydning.

Dagens løsning medfører en reisetid Evenes – Sortland med 1:41.

Vi inviterer våre lesere til å delta i en avstemming over hvilket alternativ som foretrekkes, > klikk her for å gå til denne.

Vi sakser fra Vegvesenets beskrivelse av alternativene: 

e 10 alt 1

Altertiv 1:

E10 bygges ut i dagens korridor fra østre avgrensing av KVU til Evenes flyplass, og fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn. Mellom Evenes flyplass og Tjeldsund bru har vegen god standard, og beholdes uendret. Det bygges tunneler med lengde henholdsvis 3,5 og 1,5 km for å fjerne stigningene ved Kåringen og Tjeldsund bru.

Kostnad 2,8 mrd. Reisetid Evenes – Sortland 1:22

e 10 alt 2

Alternativ 2:

Konseptet omfatter omlegging i ny trase Kanstadbotn – Fiskfjord, med ca. 6 km tunnel. Avstanden fra Lofoten og Vesterålen til Harstad, Evenes flyplass og Narvik reduseres med ca. 19 km. Veglengden langs ny trase fra Lofoten og Vesterålen mot Lødingen vil bli litt lenger enn i dag. Konsept 2 prioriterer dermed aksen øst – vest, som har mest godstransport og er viktig for persontransport fra Lofoten og Vesterålen til Evenes flyplass.

Kostnad 3,1 mrd. Reisetid Evenes – Sortland 1:10

e 10 alt 3a

Alternativ 3:

Konseptet omfatter de samme tiltakene som konsept 2, og har i tillegg en ny kryssing av Tjeldsundet ved Sandtorg og ny veg fra Tjeldsundet til E10 nord for Evenes flyplass. Den nye traseen vil redusere veglengden fra vest mot Evenes flyplass og Narvik med ca. 15 km i tillegg til innkortingen i konsept 2.

Kostnad 3,8 mrd. Reisetid Evenes –Sortland 1:02.

 Mer informasjon: