Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Søk om Bolyst 2012

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

andreas strand forteller om u-btsteinen som ligger rett nedenfor grubestua-ruinene72Departementet utlyser inntil 32 millioner kroner for tiltak som fremmer bolyst. KRD kan dekke inntil 50 prosent av prosjektkostnadene.

Et viktig mål i distrikts- og regionalpolitikken er at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil, Et virkemiddel for å få dette til er å skape attraktive lokalsamfunn. Gjennom å finansiere pilotprosjekt ønsker KRD å utvikle ny kunnskap om hvordan distriktskommuner kan bli mer attraktive som bosted.

Hovedmålet er at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet skal bli mer attraktive å bo i og flytte til.

 

Delmål:

  • Å støtte opp om lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekt som skal fremme attraktive lokalsamfunn, og som har stor overføringsverdi for andre som driver denne typen arbeid.
  • Å samle og formidle kunnskap fra pilotprosjekter om hva som bidrar til attraktive lokalsamfunn.

Følgende tema vil bli prioritert ved utvelgelsen av pilotprosjekter i 2012:

  • Inkludering av innvandrere i distriktsområder
  • Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom
  • Tilflyttingsprosjekter

Hvordan gå fram for å søke?

  1. Trykk på denne linken: http://www.regionalforvaltning.no
  2. Registrer deg som bruker, under Registrering til venstre på siden. 
  3. Logg deg inn, finn Ny søknad til venstre på siden, velg Bolyst som støtteordning og start utfyllingen av elektronisk søknad. Vær oppmerksom på om du har valgt å søke på Bolyst som støtteordning.

 Vi oppfordrer med dette lag og foreninger og også andre aktører til å vurdere og søke tilskudd til tiltak i 2012, eller ta initiativ til at vi kan gjøre det i fellesskap.

Les mer om Bolyst 2012: pdf  Bolyst 2012 (660.18 kB)