Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Innskytervalgmøte i Ofoten sparebank

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

ofoten sparebankOfoten Sparebank avholder innskytervalgmøte for bankens innskytere, for Evenes er det valgmøte onsdag 8. februar 2012 kl. 18:00.

For å ha stemmerett må du minimun ha hatt kr 500,- innestående på konto i 6 mnd og bo eller ha ditt virke i Ballangen, Evenes eller Tjeldsund.

Valgmøte for sparebankens innskytere i Evenes avholdes onsdag 8. februar 2012 kl. 18.oo i bankens lokaler i Bogen til valg av 1 forstander og 2 varamedlemmer fra Evenes.

Stemmeberettiget er myndige innskytere som bor eller har sitt virke eller (for så vidt angår upersonlige innskytere så som selskaper, foreninger m.v.) sitt sete innen Evenes/Ballangen/Tjeldsund kommune, og som på valgdagen har, og de siste 6 måneder har hatt minst kr 500,– innestående i sparebanken.

Innskyter kan stemme med fullmakt. Umyndige innskytere kan stemme ved verge. Ingen kan opptre som fullmektig (eller verge) for mer enn en innskyter:

Stemmegivning kan bare foregå ved innskyternes eller fullmektiges/vergens personlige fremmøte på valgmøtet. Stemmeberettigede innskytere som ønsker å møte, bes henvende seg i sparebanken senest dagen før valgmøtet for å få utlevert adgangskort.

Representant for annen innskyter må – for å få utlevert adgangskort – dokumentere sin rett til å møte på dennes vegne.

Oversikt over nåværende medlemmer og varamedlemmer i forstanderskapet, > klikk her.