Jepp, vi er flere

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

fyrverkeriForeløpige tall fra folkeregisteret viser at vi ble 16 flere innbyggere i Evenes i løpet av 2011.

Vi begynte året med å være 1.342 Evenesværinger, og avsluttet det med å være 1.358. Det er 24 flere som har flyttet til Evenes enn fra kommunen, derimot har vi et fødselsunderskudd med 8. Disse tallene bekrefter tendens over flere år, det er mer attraktivt å flytte til kommunen enn ut. Dessverre fødes det færre barn enn de som går bort, den store utfordringen er å få til fødselsoverskudd.

Nedenfor vises tabell som gir informasjon for den enkelte kvartal i 2011, inn- og utflytting samt fødte og døde.

Årets 3 første kvartal er basert på data fra SSB, mens det siste kvartalet er egne beregninger basert på info fra folkeregisteret. SSB slipper data for 2011 den 23. februar, inntil da er årets siste kvartal å anse som foreløpig.

folketall 2011