Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kurs i foreldreveiledning

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

barn2Evenes og Skånland kommuner tilbyr kurs i foreldreveiledning.

Det er Fylkesmannen i Troms som har tatt initiativ til satsing på tiltak for barn og unge, kalt Sjumilssteget. Evenes og Skånland kommuner har fått tildelt prosjektmidler fra denne satsingen til å utdanne foreldreveiledere.

Kurset er tuftet på TIBIR-metoden (Tidlig innsats for barn i risiko), les mer på >hjemmesiden til Atferdssenteret.

Kurset i foreldreveiledning gjennomføres med 9 kursdager våren 2012. Deretter vil kursdeltagerne bli fulgt opp med månedlig veiledning i 6 måneder. Utgifter i forbindelse med kurset dekkes av prosjektmidlene.

Kompetansekrav for å kunne søke om deltagelse på kurset er minimum treårig høgskoleutdanning, og tilbys ansatte som jobber med barn og unge i Evenes eller Skånland.Formålet med kurset er å utdanne egne foreldreveiledere. Disse vil kunne veilede 4-5 familier i året ved behov.

Prosjektet styres av en gruppe bestående av Gunnar Bergvik og Ingrid Torsteinsen fra Evenes kommune, og Per Sandengen, Hilde Winther, Astrid Pia Stensaker og Vanja Elvenes fra Skånland kommune.

For flere opplysninger, ta kontakt med et av medlemmene i prosjektgruppa.

Søknadsfrist 6.januar 2012.