Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Budsjett 2012 til ettersyn

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

forsideFormannskapet har i dag vedtatt sitt forslag til budsjett og betalingssatser for 2012.

Evenes kommune har til vanlig rullert økonomiplanen og handlingsprogrammet samtidig med behandling av årsbudsjettet. Denne gangen valgte formannskapet å rullere disse to planene innen utgangen av 1. kvartal 2012.

Forslag til budsjett og betalingssatser for 2012 er lagt ut til offentlig ettersyn fram til det behandles av kommunestyret i møte 20.12.2011. Dette betyr at enhver kan fremme sine merknader både til forslag til budsjett og betalingssatser. Mottatte merknader vil bli fremmet for kommunestyret før behandling.

Eventuelle merknader sendes: .

 

 

Budsjettforslaget omfatter bl.a. følgende:

  • Eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer reduseres fra 3,3 promille til 2,5 promille, for næringseiendommer beholdes den uendret på 7 promille.
  • Forventet aksjeutbytte fra Evenes Kraftforsyning AS settes til 1 million.
  • SFO, Liland skole: Det forutsettes tilbud i barnehagens regi der det er få brukere med behov for tilbud før skolestart.
  • Formannskapet foreslår ETS-samarbeid på drift av kulturkontor,  og har lagt inn en besparelse på området med kr. 200.000 som følge av dette.
  • Barnevern, hjemmebaserte tiltak: Disse gis i dag av BUF-etat som betalt tjeneste. Budsjettforslaget forutsetter drift av hjemmebaserte tiltak i egen regi med besparelse med kr. 300.000.
  • Samhandlingsreformen: Denne innfases ned virkning 1. januar 2012. Rammeoverføring omfatter 1,9 million i tilskudd for å kompensere for nye utgifter knyttet til reformen. Budsjettforslaget har tilsvarende bevilgning til nye utgifter grunnet samhandlingsreformen.
  • Ny korttidsavdeling: For å klargjøre denne er det foreslått bevilget kr. 1.040.000 som benyttes til oppdatering av ventilasjonsanlegg.
  • Bygging av to vertikaldelte tomanns-boliger. Kr. 7,5 million, lånefinansiert.
  • Ferdigstille sansehage. Kr. 200.000.

Les budsjettforslaget og forslag til betalingssatser: icon Budsjett 2012 - Formannskapets innstilling (2.59 MB)