Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Rullerer trafikksikkerhetsplanen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

trafikkVi skal rullere trafikksikkerhetsplanen, og ønsker så mange innspill som mulig.

Gjeldende trafikksikkerhetsplan er for perioden 2009 - 2012, og er derfor gjenstand for rullering. Vi ønsker å begynne dette arbeidet med å be om forslag, fordi forslag tidlig i prosessen har bedre mulighet for å vinne fram enn de som kommer når arbeidet egentlig er avsluttet.

Gjeldende plan er delt inn i tre områder, Fysiske tiltak på kommunale veier, holdningsskapende arbeid og tiltak vi skal påvirke Vegvesenet til å utføre der de har ansvar.

Fysiske tiltak, kommunalt ansvar har slik prioritering i gjeldende plan:

1: Autovern kommunal veg fra Østervik bru, ca 300 meter.
2: Barn leker –skilt, redusert fart til 30km i kommunens boligområder.
3: Utbedring av sving v/gamle ungdomshus i Evenesmark.
4: Nytt gjerde langs Strandelva i Bogen
5: Bedre belysning langs skoleveg og bussholdeplasser i kommunen.
6: Fysisk sperring for kjøring inn på kryss gang/sykkelveger i kommunen.

Tiltak, Vegvesenets ansvar har slik prioritering i planen:

1: Utbedring m/undergang eller bru ved kryss ned til Bergviknes. Som strakstiltak anbefales fareskilt for bedre varsling og flytting av 60-skilt nærmere Vertshuset.
2: Utbedring av sving forbi Statoil i Bogen. Svingen bør flyttes mot den gamle butikk tomten, dette vil gi en ny og bedre avkjøring inn til Statoil.
3: Utbedring av avkjøring til Lenvik kirkegård, se på mulighetene for å flytte avkjøringen 100m østover. Som strakstiltak anbefales fareskilt for bedre varsling.
4: Redusere fartsgrensen på Tårstad v/Tårstadosen. Anbefales å flytte 50-skilt østover til busslomme på Stunes.
5: Gang og sykkelveg Bogen - Forrakrysset
6: Gang og sykkelveg Bogen - Dragvik
7: "Ku" – skilt på E10 v/Evenesmark. To ganger daglig krysser kyrne her.
8: Sikring av Partenkrysset i Evenesmark

Vegvesenet arbeider for tiden med planer for strakningen Snubba - Lofastkrysset, og herfra antas at det er størst mulighet til å få inn "våre" tiltak i denne forbindelse.

Innspill fra våre lesere kan gå på å videreføre elementer fra gjeldende plan, eller fremme helt nye. Fordi kommentarmuligheten på hjemmesiden vår er kranglevoren for tiden ber vi om forslag på >e-post. Vi vil legge forslagene ut på hjemmesiden (ikke med avsender) slik at folket har fortløpende oversikt over disse.

Og gjeldende plan? Den kan leses her: pdf  Trafikksikkerhetsplan (846.49 kB)