Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Resultat av forhåndsstemmingen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

kommunevalg---logo

Forhåndsstemmene er nå telt opp, og resultatet så langt foreligger.

Også Evenes fra flere forhåndsstemmer enn ved forrige valg. Vi har holdt av 10 stemmer for opptelling sammen med evt. sent innkomne forhåndsstemmer (for å sikre anonymiteten).

Forhåndsstemmene fordeler seg slik: 

 

Kommunestyrevalget

Fylkestingsvalget

Liste

Opptalte stemmer

%-vis fordeling

Opptalte stemmer

%-vis fordeling

A

30

27,8 %

24

29,6 %

SV

6

5,6 %

3

3,7 %

RØDT

0,0 %

3

3,7 %

SP

9

8,3 %

6

7,4 %

KRF

0,0 %

1

1,2 %

V

0,0 %

8

9,9 %

H

58

53,7 %

22

27,2 %

FRP

5

4,6 %

10

12,3 %

DEMN

0,0 %

1

1,2 %

KYST

0,0 %

1

1,2 %

NKP

0

0,0 %

2

2,5 %

Summer

108

100,0 %

81

100,0 %

 Dersom dette resultatet skulle holde seg gir det slik fordeling av de 17 representantene i kommunestyret:

AP: 5 (0)
SV: 1 (-1)
SP: 1 (-2)
H:  9 (+4)
FrP: 1 (-1)

I forhold til kommunevalget i 2007 (endelige tall) og forhåndsstemmer så langt er endringene slik:

valg forhands