Støtter MS Skogøy

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

ms skogy

Formannskapet i Evenes støtter arbeidet med å få ærverdige MS Skogøy brakt hjem og satt i stand.

På bakgrunn av henvendelse fra foreningen Skogøys venner vedtok formannskapet i møte 15.8.2011 følgende enstemmige uttalelse:

"Evenes formannskap viser til mottatt henvendelse fra Foreningen Skogøys venner, og vil i den anledning uttale følgende:

Evenes formannskap har med tilfredshet registrert initiativ for å få MS Skogøy hjem til Ofoten hvor den hører hjemme. Ruteskipet MS Skogøy trafikkerte bl.a. området vårt i årene 1953 – 1983, og som det kommunikasjonsmessige knutepunkt som Evenes er hadde skipet faste anløp i Evenes. En stor andel av våre innbyggere husker MS Skogøy med tilfredshet, og restaurering av skipet vil gjøre dette til et flytende kulturminne av stor betydning.

Evenes formannskap støtter derfor det pågående arbeidet, og utfordrer våre innbyggere til det samme"

Du kan lese mer om dette arbeidet, bl.a.