Anbud bygging av nye boliger

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

boligDet er utlyst tilbudskonkurranse på bygging av 2 stk to-mannsboliger i Evenes, h.h.v. i Bogen og på Liland.

Av kr4avspesifikasjonen framgår at arbeidet omfatter prosjektering og oppføring av nye kommunale boliger for flyktninger i Evenes kommune, som totalentreprise. Det planlegges oppført 2 stk 2-mannsboliger på ett plan på kommunale tomter på henholdsvis Liland og Bogen. Alle arbeider skal inkluderes, inkludert husbankfinansiering. Det tas forbehold om at det oppnås finansiering.

Les kunngjøringen på doffin.no