Minnemarkering i Evenes kirke

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

evenes-kirke

Under gudstjenesten i Evenes kirke førstkommende søndag vil tragediene i Oslo og på Utøya bli markert gjennom salmer, forbønn, preken og tenning av lys.

– Menigheten inviteres til å delta med lystenning og ved å skrive seg inn i kondolanseprotokollen, forteller kapellan Trond Laksaa, som skal lede gudstjenesten.
Protokollen vil for anledningen bli flyttet fra rådhuset til Evenes kirke. Ordfører i Evenes, Jardar Jensen, deltar.

På gudtjenesten vil også 50-årskonfirmantene være tilstede. Gudstjenesten starter kl. 11.00.