Kondolanseprotokoll på rådhuset.

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

kondolanse 2

I forbindelse med de tragiske hendelsene på Utøya og i regjeringskvartalet er det lagt ut kondolanseprotokoll på Evenes Rådhus.

Ved å undertegne protokollen kan man uttrykke sin medfølelse og omtanke.