Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Flere i Evenes

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

storkNye tall viser at vi ble flere i Evenes i løpet av 2. kvartal 2011, så langt i år er vi 5 flere Evenesværinger.

Vi begynte året med å være 1.342 innbyggere, etter første halvår er vi 1.347. Data for første kvartal er basert på SSBs kvartalsstatistikk, i påvente av tilsvarende for andre kvartal har vi foretatt egne beregninger.

Status for året så langt er at det født 7, mens 14 dessverre er død. 19 har flyttet til Evenes, mens 14 har valgt å flytte fra kommunen.

- Trenden med at flere ønsker å flytte til enn fra kommunen holder seg, og det er gledelig. Utfordringen er fødselsunderskudd.

Her er data for første halvår: Folkemengde 01.01.2011: 1342
Fødte Døde: Innflytt.: Utflytt.: Folketall:
1. kvartal 3 7 23 16 1345
2. kvartal 4 7 19 14 1347
Summer 7 14 42 30 1347
Nto. fødsel: Nto. flytt.: Endring: Folketall:
1. kvartal -4 7 3 1345
2. kvartal -3 5 2 1347
Summer -7 12 5