Kulturmidler 2011

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

penger

Vi vil minne om at søknadsfristen for kulturmidler for 2011 er 2. mai.

Hvert år gir kommunen tilskudd til kulturformål. I budsjett for 2011 er det satt av kr 60 000,- til dette. Elektronisk søknadsskjema og retningslinjer for ordningen fins på www.evenes.kommune.no selvbetjening skjemabank.

Med søknaden skal følge årsmelding og revidert regnskap for 2010, samt medlemsliste med bekreftet betalt medlemskontingent for 2010 for at søknad skal bli behandlet.

Hvis man trenger hjelp til å fylle ut det elektroniske skjemaet, er det bare å ta kontakt med kulturkontoret.

Det tildeles også støtte til kultur-arrangement. Det er i budsjettet for 2011 satt av kr 10 000,- til dette formål. For denne ordningen er det ikke egne skjema. Tildeling gis som underskuddsgaranti. Søknaden skal inneholde en kortfattet prosjektbeskrivelse, samt oversikt over utgifter og inntekter ved arrangementet. Retningslinjene for kommunale kultur-midler brukes også ved denne tildelingen.

Søknadsfrist 2. mai.

Søknader sendes til:

eller Evenes kommune, Postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten