Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Med flagget til topps

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Norsk flagg

Lag og foreninger inviteres med dette om å gi tilbud på flagging fra kommunale bygninger i Evenes kommune.

Kommunestyret har i møte 14.04.11 vedtatt nye retningslinjer for flagging fra kommunale bygninger. Disse innebærer at det skal flagges fra ESB, begge skoler samt fra rådhuset på følgende dager:

  • 6. februar (med det samiske flagget)
  • 21. februar
  • 1. påskedag
  • 1. mai
  •  8. mai
  •  17. mai
  •  1. pinsedag
  •  Valgdagen

Rådmannen er gitt fullmakt til å inngå avtale om flagging med lag og foreninger i kommunen på de dagene institusjonene ikke er bemannet. Dette innebærer at det enkelte dager bare blir aktuelt å ta ned flagget, mens det andre dager vil dreie seg om både heising og firing. Det bes følgelig om tilbud pr. gang, slik at f.eks. det å heise flagget teller som en gang. Det vil for noen dager variere om flagging faller på en hverdag eller ikke, og for enkelthets skyld bes om tilbud pr. gang uavhengig om det er hverdag eller helligdag.

Det kan gis tilbud for flagging både i Bogen og på Liland, eller på en av plassene. Det tas sikte på å inngå en 3-årig avtale.

Skriftlig tilbud om flagging sendes Evenes kommune, Pb. 43, 8539 Bogen i Ofoten eller på e-post  innen 20. mai 2011.