Høring småkraftverk

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

fossNordland fylkeskommune har lagt forslag til "regional plan om små vannkraftverk" ut på høring, fristen er 30. mai

Fylkeskommunen ber om innspill til planens overordnede målsettinger, strategier for utbygging samt de foreslåtte restreksjonsnivåene som indikerer hvordan ulike tema skal vurderes. De som har lokal kunnskap og annen relevant faglig informasjon bes om å spille dette inn sammen med forslag til hvordan disse forholdene bør hensyntas i det videre arbeidet.

Vi bes spesielt om å vurdere om de prioriterte fossene i egen kommune, som er oppgitt i del 3, skal være omfattet av planen. Evenes og Ofoten er omtalt flere ganger, for å søke opp f.eks. "Evenes" trykk <ctrl> F og tast inn søkeordet. Planens del 3 finnes i siste lenke i denne artikkelen.

Det vil bli gjennomført høringsmøter, for nordfylket 4. mai i Narvik.

Les Brev fra Nordland fylkeskommune og program for høringsmøte: pdf  Høringsbrev minikraftverk (325.96 kB)

Les planen: