Evenes sau og geit

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

landbruk

Etter noen år med liten aktivitet i Evenes sau & geit  arbeides det nå med å få ny aktivitet i laget igjen.

Det inviteres derfor til møte tirsdag 12.april 20.00 på Bygdehuset Solbakken,Tårstad. Både tidligere medlemmer og nye ønskes hjertelig velkommen! Sau-og geitebønder i Tjeldsund inviteres til møtet for å drøfte eventuell sammenslåing for å få et større og sterkere faglag.

 

Enkel servering. Vel møtt!