Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Midler til landbruket

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

landbrukEvenes og Tjeldsund kommuner er tildelt en pott på kr 250.000,- i SMIL-midler ( spesielle miljøtiltak i jordbruket) og kr 10.000,- i NMSK - midler ( nærings og miljøtiltak i skogbruket).

Formålet med SMIL – midler er å ivareta natur- og kulturminneverdien i kulturlandskapet til jordbruket. Samt redusere forurensningen til jordbruket, utover det som kan forventes som vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger.

SMIL - midler kan gis til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom, eller til enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til å gjennomføre et tiltak. Det oppfordres til fellestiltak som har en allmennyttig interesse.

NMSK – midlene kan i hovedsak gå til skogkultur, som rydding og tynning. Det kan gis til alle som er eiere av skogeiendommer.

Tiltakene må holde seg innenfor "Forskriften om tilskudd til spesielle miljøtiltak " eller " Forskriften om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket".  

Last ned:
Søknadsskjema smil
Søknadsskjema nmsk

Søknadsfristen er satt til 29.04.2011

For mer informasjon kontakt landbruksveileder for Evenes og Tjeldsund, Øystein Rafaelsen