God skatteinngang

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

God skatteinngangÅrets skatteinngang er så langt god, med kr. 340.000 over budsjett.

Januar innbrakte kr. 272.000 over budsjettert inngang og kr. 279.000 mer enn samme tid i fjor.

For februar er tilsvarende tall kr. 68.000 over budsjettert inngang og kr. 475.538 mer enn samme tid i fjor.

Samlet ligger vi dermed kr. 340.000 over budsjettet ved utgang av februar måned.

Som følge av endringer i inntektssystemet er beregnet skatteinngang for 2011 satt noe ned, og kompensert med tilsvarende økning i rammetilskuddet. Skatt og rammetilskudd samvarierer, så om god skatteinngang holder seg utover året kan vi påregne reduksjoner i rammeoverføring.

Evenes er tradisjonelt en skattesvak kommune hvor skatteinngang utgjør en vesentlig lavere andel av kommunens inntekter enn kommuner ellers. Når skattinngangen så langt er god er dette en indikasjn på at lokalsamfunnet går godt, noe vi selvsagt gleder oss over.