Undersøker omdømmet vårt

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

OmdømmeOfoten Regionråd gjennomfører nå en omdømmeundersøkelse for Ofoten. Hensikten er å finne ut hvordan vi og andre oppfatter Ofoten og kommunene her.

Vi vil få en del indikasjoner for hvordan vi ser på oss selv, og ikke minst hvordan andre ser på oss. Undersøklesen vil også kunne gi viktig informasjon for den enkelte kommune.

Undersøkelsen vil også bli gjennomført for et representativt utvalg utenfor regionen.

Denne studien vil gi oss viktig informasjon for å videreutvikle regionen og tiltak for å gjøre Ofoten og kommunene mer attraktive både for bosetting og næringsetableringer. Vi håper derfor at så mange som mulig tar seg tid til å svare.

For å gi dine synspunkt, klikk her.