Styrer Bogen barnehage

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Styrer Bogen barnehage

Bogen barnehage har ledig 100 % stilling som styrer med snarlig tiltredelse.

Bogen barnehage har 1 avdeling, og er godkjent for barn i alderen 0-6 år. Vi har nå ledig 100 % stilling som styrer med snarlig tiltredelse. Stillingen ønskes besatt med førskolelærer eller annen barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Barnehagen er direkte underlagt rådmannen, og inngår i rådmannens ledergruppe. Evenes kommune ønsker å legge til rette for kvalitet, som følge av dette er barnehagen bemannet med 2 førskolelærerstillinger.

Bogen barnehage prioriterer helsefremmende aktiviteter, og legger vekt på kosthold og utetid. Gjennom våre aktiviteter ønsker vi også å utvikle sosial kompetanse. Les barnehagens årsplan her.

Lønn etter avtale. Tilsetting skjer i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Politiattest av ny dato må framlegges før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse Bogen barnehage tlf. 76 98 14 20 eller rådmann Steinar Sørensen 76 98 15 00.

Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes på fastsatt skjema til   eller

Evenes kommune
postboks 43

8539 Bogen i Ofoten

innen 31. mars 2011.