Bolyst

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Foto: Lakså GrendehusKommunal- og regionaldepartementet har satt av 47 millioner til Bolyst 2011. Satsingen har bl.a. som målsetting å bidra til at distriktskommuner blir mer attraktive som bosted.

 

Departementet har konsentrert satsingen rundt følgende tema:

  • Integrering av innvandrere og andre tilflyttere i distriktene
  • Kulturbasert steds- og næringsutvikling
  • Utviklingsprosjekt rettet mot ungdom
  • Nye løsninaer for viktige tjenestefunksjoner og arbeidsplasser distriktene
  • Omdømmearbeid

Vi anbefaler at lag og foreninger og andre interesserte vurderer aktuelle tiltak. Frist for søknad hit er 1. april.

Vi vil så legge til en kort skriftlig vurdering før vi sender tiltakene samlet til Nordland fylkeskommune til behandling.

Les mer om støtteordningen >> her.