Skattelister lagt ut

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

takst-boligEiendomsskattelistene er lagt ut i rådhusets ekspedisjon til offentlig ettersyn.

Skattelistene ligger ute til ettersyn i 3 uker fra 1. mars. Både skattepromille og bunnfradrag er det samme som for 2010, slik at det bare er et fåtall eiendommer som har fått endret skatt siden 2010.

Faktura for eiendomsskatt sendes ut sammen med regning for eiendomsavgifter.