Bolig til leie?

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

boligHar du bolig å leie ut? Vi stiller nettstedet til disposisjon for å få kontakt med mulige leietakere.

Vår erfaring er at det er vanskelig å få leid en bolig i Evenes. Rett og slett for at utleiemarkedet er begrenset, men desto viktigere at det som er til leie er lett tilgjengelig. Derfor etablerer vi et nytt menypunkt som omfatter bl.a. utleie av boliger.

 Vi avgrenser dette til utleie og ikke salg. Dette fordi at profilering av boliger for salg lett vil kunne plassere kommunen i en rolle ingen av partene er tjent med.

 

Har du noe du vil leie ut, send en e-post med følgende opplysninger:

Navn på utleier:
Adresse bolig:
Boligopplysninger: (Antall rom, m2, etc)
Husleie:
Kontaktinformasjon:
Telefon, e-post. etc.

Send gjerne bilde av boligen om du har.