Vi ble færre

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

storkTallenes tale er klar: Det ble færre av oss Evenesværinger i 2010.

Vi begynte året med 1.357 innbyggere, og avsluttet det med å være 1.342. Dette innebærer 15 færre innbyggere.

De siste årene er det netto innflytting (flere flyttet til enn fra Evenes) som har gitt relativt stabilt folketall, mens vi har hatt fødselsunderskudd (færre fødte enn døde). Herfra har vi derfor oppfordret til tiltak som kunne gi fødselsoverskudd. Dette har vi lyktes med: I 2010 ble det født i alt 17 barn, som gir fødselsoverskudd. Dessverre flyttet det 19 flere ut enn det flyttet til oss.

Slik endte tallene for 2010:

folketall-2010

Her er statistikken for Nordland for 2010.

Vi benytter anledningen til å gratulere Skånland som økte med 41 innbyggere i fjor, og merker oss at 40 av innflyttingene skjedde fra utlandet.

Vi må øke profileringen av positive kvaliteter ved Evenes slik at vi kan bli flere. Her kan vi alle bidra. Folketall er viktig ikke bare av hensyn til kommunens økonomi, men for å kunne opprettholde privat og offentlige sørvis og tjenester må folketallet opprettholdes og helst økes.

Vi inviterer til debatt om tiltak som kan øke folketallet. Bruk kommentarmenyen nedenfor, eller vår Facebook-side. Eller ta kontakt med oss på annen måte om det er mer ønskelig.