Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Støykart foreligger

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

f-35-lightning-iiEvenes kommune har i dag mottatt orientering om det videre arbeidet med valg av kamflybase og nye støykart for de tre alternativene.

Regjeringen legger opp til å fremme en anbefaling om lokalisering av de nye kampflyene, som en del av en helhetlig fremleggelse av kampflysaken i en ny langtidsplan for forsvarssektoren våren 2012.

Det gjenstående utredningsarbeidet knyttet direkte til lokaliseringsalternativene omfatter ytterligere vurderinger vedrørende konsekvenser av støy og miljø, konsekvenser for sivil luftfart og en samfunnsøkonomisk kost-/nytteanalyse av basealternativene. Forsvarsdepartementet vil bruke første halvdel av 2011 til å ferdigstille dette utredningsarbeidet. Deretter vil dette arbeidet inngå i grunnlaget for forsvarssjefens helhetlige fagmilitære råd som fremlegges i november 2011.

Forsvarsdepartementet orienterer oss om det videre arbeidet, og gir sin status i utredningsarbeidet.

Støykart
Det har vært arbeidet videre med støykonsekvensene etter utredningen fra mars 2010. De nye vurderingene gir størst støyreduksjon for Evenes og Ørland, og noe mindre for Bodøs vedkommende. For Bodø er det forutsatt bygging av ny flyplass, det foreligger ikke støydata ved bruk av eksisterende flyplass.

Støykartene viser konsekvenser på dette tidspunkt i arbeidet. Analysene er ikke endelige, og det vil derfor kunne komme endringer.

Vi har tidligere orientert i folkemøte om konsekvenser for støy ved valg av Evenes som ny kampflybase. Vi ønsker i fortsettelsen å orientere så godt som vi kan, men trenger selv noe mer informasjon for å kunne gjøre dette. Vi vil derfor komme tilbake når vi selv har fått mer kunnskap om saken.

Les departementets orientering og de nye støykartene.