Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Evenes til topps

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

prisEvenes gjør det best av kommunene i det samiske området når det gjelder næringsutvikling.

Det er Telemarksforskning på oppdrag av Sametinget som har foretatt en studie av "Næringsutvikling og attraktivitet i samiske områder".

Rapporten omfatter en rekke forhold for de som måtte være interessert i samfunnsutvikling. Når det gjelder næringsutvikling kom Evenes klart best ut av kommunene i denne studien, med absolutt størst næringstetthet (Antall arbeidsplasser i privat næringsliv som prosent av antall innbyggere).

Når det gjelder næringsutvikling er følgende forhold verdt å merke seg:

  • Evenes er eneste kommune med flere arbeidsplasser enn sysselsatte (!)
  • Vi kom ut som nr. 1 når det gjelder andel lønnsomme foretak, også når denne indikatoren bransjejusteres.
  • Evenes kom på 3. plass mht. nyetableringer.
  • Vi kom også på 3. plass når det gjelder nettovekst i antall foretak de siste 10 årene.
  • På en såkalt etableringsindeks kom vi som nr. 4.
  • Vi skårer rimelig bra på de fleste indekser, og samlet sett best på næringsutvikling av kommuner i samisk område. 


Attraktivitet.

Når det gjelder attraktivitet er vi en av to kommuner som har netto innflytting. Dette gjør at Evenes beskrives som attraktivt bosted. Derimot skårer vi lavest når det angår innslag av naturbaserte næringer og andre basisnæringer.

Samlet resultat på attraktivitet gir oss en 7. plass i denne studien.

Vi vet at vi har flere arbeidsplasser enn sysselsatte, og i lang tid har hatt svært lav ledighet. Dette gjør at vi også prioriterer arbeid med å profilere Evenes som god bokommune, for arbeidsplasser har vi. Derfor har vi nylig bl.a. gitt en GodNabo-garanti.

Les mer på NRKs sider

Les Studien fra Telemarksforskning.